„Több, mint esély” - HEFOP 2.3.2-05/1-2005-10-0075/2.0 II./3.

Fejlesztés központú alternatív szolgáltatások HEFOP 2.3.2-05/1-2005-10-0075/2.0 II./3.
Projekt ideje: 2008. 05 17 – 2008. 12. 18. II. szakasz

Projekt célja: Foglalkoztatásba és képzésbe helyezés a Miskolcon és vonzáskörzetében élő, több szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek számára komplex, alternatív munkaerő-piaci alapszolgáltatás (motiválás, kiválasztás, mentori támogatás) valamint kiegészítő szolgáltatások (személyiségfejlesztés, felzárkóztató képzések,) biztosításával személyre szabott fejlesztés, képezhetőség és foglalkoztathatóság javítása, a munkaerő-piaci integráció, a társadalmi kirekesztés megelőzése, valamint az esélyegyenlőség biztosítása céljából.

Projekt célcsoportja: Hátrányos helyzetű munkanélküliek

Projekt tartalma: A célcsoport részére különböző munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása. A projekt során komplex munkaerő-piaci szolgáltatáscsomag került kidolgozásra és minőségbiztosítás keretében továbbfejlesztésre.

Projekt eredményességére jellemző indikátorok:

Az alprojekt megvalósítása során 115 fő programba vonása valósult meg. 1 fő megszerezte az ECDL vizsgát, 27 fő nem OKJ- s végzettséget adó képesítést szerzett.

A program idő alatt 1 fő egyéni vállalkozó lett, 11 fő 3 hónap +1 napon túli elhelyezett valamint 10 fő munkába helyezése valósult meg.

Projekt finanszírozási forrása: ESZA

Projekt támogatás: 20.000.000 Ft