Innováció az egész életen át tartó tanulásban - EFOP-5.2.1-17-2017-00008

Innováció az egész életen át tartó tanulásban
EFOP-5.2.1-17-2017-00008

Főpályázó: Regionális Civil Központ Alapítvány
A projekt ideje: 2018.06.01 – 2021.08.29.
A szerződött támogatás összege: 169 552 300 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A megvalósulás helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
A projekt célja:
Az innováció tartalma: A kompetenciák fontossága már megjelent az elmúlt időszak köznevelési, szakképzési és munkaerő-piaci kutatásaiban és fejlesztési programjaiban. Jelenleg azonban nem áll rendelkezésre a betanított munka kapcsán olyan kompetencia rendszer, amely egységes nomenklaturaként szolgálhat az ágazatban dolgozók részére, illetve nem áll rendelkezésre valamennyi fejleszthető kompetencia tekintetében informatikailag támogatott mérőrendszer, amelyek fejlesztése jelen projekt két bázisát adja. A projekt azt a célt fogalmazza meg, hogy ezen két külön program fejlesztését oly módon valósítja meg, hogy a kialakításra kerülő nomenklatura és a mérőeszköz fejlesztése egy irányba mozduljon el, hogy komplementer jelleggel ki tudják szolgálni az alapjaiban azonos cél elérése érdekében tett erőfeszítéseket, azaz a betanított munkát végső, gyártósori munkakörben elhelyezkedő emberek mérését és fejlesztését. A projektben tervezett minimum 30 kontaktóra keretében lehetőség nyílik munkaerő-piaci szolgáltatások keretében a fejlesztések tesztelésére, finomhangolására, gyakorlati hasznosságának igazolására. További célunk a gazdasági szereplők bevonása, hogy a kompetenciaigények definiálása a foglalkoztatók részvételével történjen meg. A disszeminációt országos szinten tervezzük, partneri hálózatot építünk ki a gazdaság, a felnőttképzés és a társadalmi felzárkózás szakembereivel.

• Részletes kompetencia nomenklatúra, amely illeszkedik az Európai Kompetencia Keretrendszerhez;
• Betanított munkakörökre adaptált kompetencia követelmény rendszer;
• Kompetencia fejlesztő képzési program;
• Mérési módszertan kidolgozása a PRACTIWORK eszközcsomaghoz;
• A kompetenciákat is kiemelten nyomon követő, mérőeszköz eredményein alapulómunkaerő-piaci tanácsadási, mentori szolgáltatás módszertan kidolgozása;
• A kísérleti megvalósítás eredményeinek megfelelő finomhangolása.

A megcélzott szolgáltatási területek az egész életen át tartó tanulás, valamint a társadalmi felzárkózás és integráció.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztés következtében olyan mintaprogram megvalósítására nyílik lehetőség, amely utána piaci megrendeléseken alapulva önálló munkaerő-piaci szolgáltatásként alkalmazható elemeket fog tartalmazni. Mind a kompetencia térkép, mind a mérőeszköz ezen speciális célcsoport részére történő fejlesztése megalapozza a kompetencia térkép és a mérőeszköz további fejlesztésének lehetőségét más célcsoportok részére történő specializálásával.

Tevékenységek:
Az innovatív szolgáltatás, új módszer részletes kidolgozása
A kidolgozott innovatív szolgáltatás, új módszer, eljárás kísérleti megvalósítása és a visszacsatolások alapján a módszertan finomhangolása

Az érintett intézmények (a helyi társadalomban működő és a projektre hatást gyakorló, vagy jogkörökkel rendelkező intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása, a problémás helyzetek azonosítása, kezelése
A szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport létrehozása és működtetése; a résztvevők felkészítése, folyamatos műhelymunka
Az innovációhoz kapcsolódó monitoring tevékenység megvalósítása, a hatásmérési folyamat ellenőrzése és a hatásmérési folyamat eredményeinek értékelése külső szakértő által, adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése, mérés lebonyolítása
A szakmai megvalósítók részére szóló és az innovációhoz kapcsolódó képzések, tréningek, kompetencia fejlesztések, workshopok, esetmegbeszélések vagy szupervízió kidolgozása, megvalósítása
Szakmai programok, szolgáltatások szervezése, megtartása a célcsoporttal
Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával
A pilot adaptációját elősegítő tevékenységek
A projekt lényegi elemeinek módszertani és szakmai összegzése online kiadvány és/vagy könyv formájában
A projekt keretében megvalósult innovatív kísérletek és módszerek kiértékelése és értékelési zárójelentés készítése; Saját projekt-tevékenység közzététele a nyilvános felületén
Évente legalább 5 alkalommal ingyenes lehetőség biztosítása az EFOP-5.2.4-17 Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése elnevezésű felhívásban nyertes támogatottak számára az általa alkalmazott módszertan tanulmányozására.

Weboldal: https://innovacio.recik.hu